Metsä- ja raivaussahatyöt

Teemme metsätöitä raivaus- ja moottorisahalla Etelä-, Länsi- sekä Pohjois-Suomessa Lapin läänissä ammattitaidolla. Moottorisahalla hoidamme pienet hakkuualueet tuntihinnalla.

Kysy lisätietoja palveluistamme:

  • metsätyöt raivaus- tai moottorisahalla
  • ennakkoraivaus
  • tonttihakkuut
  • nuoren metsän hoito
  • taimikonhoito
  • sähkölinjaraivaukset
Hoitamaton metsä ei ole tuottava. Metsän kasvuolosuhteista kannattaa huolehtia, jotta varmistetaan hyvät puunkasvu ja tuotto metsänomistajille.

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus tehdään ennen puunkorjuuta. Raivaussahalla poistetaan korjuualalta pienpuusto ja kaikki alle 8-senttinen kasvatukseen kelpaamaton puusto. Tyypillisesti ennakkoraivaus tehdään nuoreen kasvatusmetsään, jossa taimikonhoitoa ei ole tehty systemaattisesti.

Ennakkoraivauksen hyötyjä ovat mm.

  • nopeampi hakkuutyö
  • parempi hakkuujälki
  • parempi näkyvyys hakkuukoneesta t

Nuoren metsän hoitotyöt

Teemme nuoren metsän hoito- ja kunnostustyöt metsurityönä. Nuoren metsän hoito on tarpeellinen jos metsä on päästetty kasvamaan liian tiheäksi. Hoitotoimenpiteillä puusto saadaan järeämmäksi ja myyntikelpoiseksi.

Jos taimikkoa ei hoideta ajoissa, metsää voi joutua harventamaan vaikka puunrungot eivät kelpaisikaan ainespuuksi. Poistettavat rungot tekevät tilaa hyvin kasvaville puille, joista saadaan myyntikelpoisia ajan saatossa.

Hoitotöistä voi metsänomistaja saada myös tuloja energia- tai kuitupuusta, mikä osaltaan parantaa metsän taloudellista kannattavuutta. Huomioithan, että nuoren metsän hoitoon on voit hakea valtion myöntämää kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvaa Kemera-tukea.


Taimikon hoito

Taimikko vaatii alkuvaiheessa paljon hoitoa. Taimikon uhkana ovat heinät ja nopeasti kasvava vesakko ja pensaat, jotka helposti tukahduttavat taimien kasvun. Taimikon ollessa alle metrin mittaista tulisi suorittaa vuosittainen tarkitus, jonka yhteydessä voidaan suunnitella riistatiheikköjen mahdollisia paikkoja.

Taimikon hoidossa harvennetaan liian tiheään kasvavat taimet ja poistetaan huonolaatuiset puut. Ammattitaitoiset metsurit osaavat harventaa taimikon kasvukuntoon ja valita kasvamaan jätettävät puut. Oikea aika riippuu kasvatettavasta puulajista, kasvupaikasta sekä taimikon tiheydestä.

Hoitamalla taimikkoa varmistat, että ensimmäiset harvennushakkuut ovat taloudellisesti kannattavia. Kannattaa muistaa, että taimikon hoidon kustannukset voit vähentää verotuksessa metsätalouden menona.


Sähkölinjaraivaukset

Olemme luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani sähkölinjaverkoston raivauksiin. Teemme sähkölinjojen raivauksia Lapin läänin lisäksi Etelä- ja Länsi-Suomen alueella. Raivauksessa poistamme johtoalueiden reunoilta puustoa, puiden oksia ja vierimetsää. Korjamme myös myrskyjen aiheuttamia tuhopuita. Teemme sähkölinjojen raivaukset raivaussahalla metsurityönä.

Sähkölinjojen raivauksilla pyritään varmistamaan turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu. Sähkölinjojen alusta täytyy raivata määräajoin, jotta ennaltaehkäistään ettei nopeasti kasvavat lehtipuut yllä linjoille asti. Reunapuista katkotaan vaaralliset oksat, jotka talvella painuisivat lumen painosta linjojen päälle. Linjoihin päin kallistuvat puut täytyy kaataa.


Metsänhoitopalvelun hinta

Teemme vuosittain metsänhoito- ja raivaustöitä noin 500-1000 hehtaaria. Työn hinta perustuu täysin kohteen vaikeuteen sekä sijaintiin.

Varhaisperkaus alk. 300€ +alv/ha

Taimikon hoito/harvennus alk. 350€ +alv/ha

Myöhästyneet taimikonhoitokohteet alk. 500€ +alv/ha

Ennakkoraivaus alk. 280€ +alv/ha

Soita ja kysy tarjous metsänhoitopalveluista!

Toimimme Etelä-, Länsi- sekä Pohjois-Suomen (Lapin lääni), alueella ja ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa metsien raivaukset ja puunkaadot ripeästi sovitun aikataulun mukaisesti. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Tmi Jyri Kemiläinen
Puh. 045 245 7116Lähetä sähköpostia!

Ota yhteyttä!