Metsä- ja raivaussahatyöt Lapin läänissä

Teemme metsätöitä raivaus- ja moottorisahalla Pohjois-Suomessa Lapin läänissä edullisesti ja ammattitaidolla. Moottorisahalla hoidamme pienet hakkuualueet tuntihinnalla.

Kysy lisätietoja palveluistamme:

  • metsätyöt raivaus- tai moottorisahalla
  • ennakkoraivaus
  • tonttihakkuut
  • nuoren metsän hoito
  • taimikonhoito
  • sähkölinjaraivaukset
Hoitamaton metsä ei ole tuottava. Metsän kasvuolosuhteista kannattaa huolehtia, jotta varmistetaan hyvät puunkasvu ja tuotto metsänomistajille.

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus tehdään ennen puunkorjuuta. Raivaussahalla poistetaan korjuualalta pienpuusto ja kaikki alle 10-senttinen kasvatukseen kelpaamaton puusto. Tyypillisesti ennakkoraivaus tehdään nuoreen kasvatusmetsään, jossa taimikonhoitoa ei ole tehty systemaattisesti.

Ennakkoraivauksen hyötyjä ovat mm.

  • nopeampi hakkuutyö
  • parempi hakkuujälki
  • parempi näkyvyys hakkuukoneesta työmaalle

Tonttihakkuu

Ennen rakennustyömaan aloittamista tontilla täytyy suunnitella mitä puita sinne voidaan jättää, ja kaataa sopimattomat puut. Rakennussuunnitelman lisäksi kannattaa ottaa huomioon yleinen viihtyvyys ja maisemointi. Osan tontille jätettävistä puista voisi hyödyntää näkö- tai meluesteinä. Teemme tonttihakkuut ja puunraivaukset sovitun aikataulun mukaisesti siististi ja tehokkaasti ammattitaidolla!


Nuoren metsän hoitotyöt

Teemme nuoren metsän hoito- ja kunnostustyöt metsurityönä. Nuoren metsän hoito on tarpeellinen jos metsä on päästetty kasvamaan liian tiheäksi. Hoitotoimenpiteillä puusto saadaan järeämmäksi ja myyntikelpoiseksi.

Jos taimikkoa ei hoideta ajoissa, metsää voi joutua harventamaan vaikka puunrungot eivät kelpaisikaan ainespuuksi. Poistettavat rungot tekevät tilaa hyvin kasvaville puille, joista saadaan myyntikelpoisia ajan saatossa.

Hoitotöistä voi metsänomistaja saada myös tuloja energia- tai kuitupuusta, mikä osaltaan parantaa metsän taloudellista kannattavuutta. Huomioithan, että nuoren metsän hoitoon on voit hakea valtion myöntämää kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvaa Kemera-tukea.


Taimikon hoito

Taimikko vaatii alkuvaiheessa paljon hoitoa. Taimikon uhkana ovat heinät ja nopeasti kasvava vesakko ja pensaat, jotka helposti tukahduttavat taimien kasvun. Alle metrin mittainen taimikko tulisi tarkistaa vuosittain.

Taimikon hoidossa harvennetaan liian tiheään kasvavat taimet ja poistetaan huonolaatuiset puut. Ammattitaitoiset metsurit osaavat harventaa taimikon kasvukuntoon ja valita kasvamaan jätettävät puut. Oikea aika riippuu kasvatettavasta puulajista, kasvupaikasta sekä taimikon tiheydestä.

Hoitamalla taimikkoa varmistat, että ensimmäiset harvennushakkuut ovat taloudellisesti kannattavia. Kannattaa muistaa, että taimikon hoidon kustannukset voit vähentää verotuksessa metsätalouden menona.


Sähkölinjaraivaukset

Olemme luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani sähkölinjaverkoston raivauksiin. Teemme sähkölinjojen raivauksia Lapin läänissä. Raivauksessa poistamme johtoalueiden reunoilta puustoa, puiden oksia ja vierimetsää, tai tarvittaessa raivaammee uusia linjoja. Korjamme myös myrskyjen aiheuttamia tuhopuita. Teemme sähkölinjojen raivaukset raivaussahalla metsurityönä.

Sähkölinjojen raivauksilla pyritään varmistamaan turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu. Sähkölinjojen alusta täytyy raivata määräajoin, jotta ennaltaehkäistään ettei nopeasti kasvavat lehtipuut yllä linjoille asti. Reunapuista katkotaan vaaralliset oksat, jotka talvella painuisivat lumen painosta linjojen päälle. Linjoihin päin kallistuvat puut täytyy kaataa.


Metsänhoitopalvelun hinta

Teemme vuosittain metsänhoito- ja raivaustöitä noin 200-350 hehtaaria. Työn hinta perustuu täysin kohteen vaikeuteen sekä sijaintiin.

Soita ja kysy tarjous metsänhoitopalveluista!

Toimimme Pohjois-Suomessa Lapin läänissä ja ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitaa metsien raivaukset ja puunkaadot ripeästi sovitun aikataulun mukaisesti. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Tmi Jyri Kemiläinen
Puh. 045 245 7116Lähetä sähköpostia!

Ota yhteyttä!